REGULAMIN POBYTU GOŚCI W APARTAMENCIE


 1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać powyższego Regulaminu.

 2. W lokalu oraz w częściach
  wspólnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Niezastosowanie
  się do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osobę kary
  pieniężnej – 500 zł.

 3. Na potrzeby wynajmu doba
  rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00.

 4. W lokalu obowiązuje bezwzględny
  zakaz trzymania zwierząt. Niezastosowanie się do powyższego
  zakazu skutkuje nałożeniem na osobę kary pieniężnej – 500 zł.

 5. Gość powinien używać Lokalu
  zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb
  zamieszkania i wypoczynku. Przebywanie innych osób jest możliwe do
  godziny 22:00. W przypadku stwierdzenia obecności nieuprawnionych
  osób po godzinie 22:00 najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w
  wysokości 600 zł za każdą nieuprawnioną osobę.

 6. W godzinach 22.00 do 7.00 w
  budynku obowiązuje cisza nocna.

 7. Gospodarz obiektu nie odpowiada za
  rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu.

 8. Gość ponosi pełną
  odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i
  zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego
  działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie
  usterki w pokojach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Nie
  zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak. Wszelkie
  zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność
  tut. obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi
  wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu
  pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni
  obciążeni kosztami napraw.

 9. Gość korzystając z aneksu
  kuchennego zachowuje czystość.

 10. Wszelkie imprezy, spotkania
  zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim
  uzgodnieniu z Wynajmującym i uzyskaniu jego pisemnej zgody.

 11. W przypadku naruszenia powyższego
  Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub
  wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu o każdej porze.

 12. W przypadku naruszenia powyższego
  Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać stosunek
  najmu w każdym czasie z możliwością zachowania zapłaconej ceny.

 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za
  szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w
  regulaminie zasad.

 14. Najemca nie może przekazywać
  Lokalu w podnajem osobom trzecim.

 15. Najemca nie może wymieniać
  zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego Lokalu.

 16. W przypadku zgubienia lub
  zniszczenia przez Najemcę kluczy, pilotów do bramy, Najemca
  zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę w wysokości 250 zł.

 17. Obiekt nie odpowiada za niezależne
  od niego awarie i ich skutki.

 18. Najemca ma 30 dni na reklamacje
  związane z pobytem a Wynajmujący w terminie 14 dni rozpatrzy
  reklamację.

 19. Najemca ma prawo bezpłatnie
  anulować pobyt na 10 dni przed przyjazdem.

 20. Zwrot zostanie wykonany poprzez
  system, z którego przyszła płatność za nocleg.

 21. Operatorem wynajmu jest firma:


Property Partners Łódź
sp. z o.o.

90-318 Łódź, ul.
Sienkiewicza 82/84

NIP: 7282842497, REGON:
385226763

KRS: 0000820795